Een Consult


Hoe gaat een consult, een legging in zijn werk?

Jij als cliënt vertelt in het kort waar je tegenaan loopt of wat het probleem is. Als dit voldoende duidelijk is dan wordt de vraag die tezamen met jou geformuleerd is, gesteld. Het is hier wel van belang dat het thema te maken heeft met jezelf. Dus een moeder die zich zorgen maakt over haar dochter kan niet via de kaarten vragen hoe een bepaalde situatie voor haar dochter af zal lopen. Dit kan alleen de dochter zelf. Wel kan de moeder vragen hoe zij haar dochter kan helpen, want dat heeft met haarzelf te maken. Dan worden de kaarten door jou geschud om zo je eigen energie er in te brengen. Ik als tarotkundige kies voor een bepaalde legging die het beste bij deze vraag past. De kaarten worden op tafel gelegd en ik stel vervolgens de nodige vragen die bij deze legging hoort. Jij als cliënt trekt bij elke vraag een kaart.


Meestal wordt er een keltisch kruis gelegd. Hier horen 10 vragen en dus 10 kaarten bij. Deze legging geeft vaak veel inzicht en duidelijkheid. Een consult duurt gemiddeld 1 tot 1 ½ uur. En nogmaals….het is geen waarzeggerij. Het gaat erom je meer duidelijkheid te geven in het probleem, zodat jij weet wat er allemaal meespeelt en je van daaruit in staat bent om weer richting te geven aan je leven.Naast de tarot heb ik me ook verdiept in wezenskaarten en numerologie. Vanuit de wezenskaarten kan ik je informatie geven over je levensopdracht. Numerologie vertelt iets over relaties die je hebt met anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de relatie met je partner of kinderen. Dit is iets extra’s wat ik kan toevoegen aan de legging.