Speelkaarten Consult

 

Over de oorsprong van speelkaarten is informatie uiterst schaars. Men kan aannemen dat in de 14 eeuw het gebruik van speelkaarten algemeen bekend was In Frankrijk en Duitsland. De oudste verklaring over het gebruik van speelkaarten om te “voorspellen” is het Mainzer Kartenlosbuch uit 1487. Dit ging op een veel eenvoudiger manier dan tegenwoordig.


Men zegt dat het spel met 52 kaarten een symbool is van de tijd. De 4 kleuren staan voor de 4 jaargetijden, de 12 kaarten met afbeelding voor de 12 maanden en de 52 kaarten voor de 52 weken. De hof kaarten: heer, vrouw, boer staan voor het gezin. De kunst van kaartleggen is van generatie op generatie en komt uit alle delen van de wereld. Kaartleggen raakte opnieuw in trek in de 19e eeuw, toen de belangstelling voor het occulte een grote bloei beleefde. Sceptici doen nogal denigrerend over de techniek van het kaartleggen, maar ze kunnen waardevolle inzicht geven in de eigen persoonlijkheid, ze kunnen ideeën laten uitkristalliseren en helpen bij het nemen van beslissingen. Inzicht hierin kan verandering van bewustzijn teweeg brengen, die ons in staat stelt in het NU beter om te gaan met familie, vrienden, liefde, werk en gezondheid.


ZELFBEWUSTZIJN LEIDT TOT BETERE RELATIE.


 Hoe gaat een kaart legging in zijn werk? Jij als cliënt vertelt waar je graag meer inzicht in wil krijgen of waar je eventueel tegenaan loopt. Als dit voldoende duidelijk is dan wordt de vraag die tezamen met jou geformuleerd is, gesteld. Het is hier wel van belang dat het thema te maken heeft met jezelf. Dan worden de speelkaarten door jou geschud om zo je eigen energie er in te brengen. Hierna volgt het trekken en

leggen van de speelkaarten. Een consult duurt gemiddeld 1 tot 1 ½ uur, waarbij ik uitgebreid uitleg geef over de speelkaarten en hun betekenis. De aantekeningen tijdens de legging kun je mee naar huis nemen.